beyannameler

sayfa-1

2014 yılında beyanname verilirken bilanço usulü yerine işletme hesabı usulünde verilmiştir.